Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) credits: wutzkoh stock.adobe

In de moderne zakenwereld zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker geworden. Begrippen zoals CSR (Corporate Social Responsibility) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) spelen een cruciale rol bij het bevorderen van transparantie en verantwoord ondernemerschap. Maar wat betekenen deze termen precies, en wat houden ze in voor bedrijven? In deze blog duiken we dieper in de definities en implicaties van CSR en CSRD.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Wat is CSR

CSR staat voor Corporate Social Responsibility, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het verwijst naar de verantwoordelijkheid van bedrijven om rekening te houden met hun impact op de maatschappij en het milieu, naast het genereren van winst. CSR omvat een breed scala aan activiteiten, zoals:

  • Milieu-impact: Verminderen van de ecologische voetafdruk door energie-efficiëntie, afvalbeheer en duurzame inkoop.
  • Sociale verantwoordelijkheid: Verbeteren van arbeidsomstandigheden, bevorderen van diversiteit en inclusie, en bijdragen aan de gemeenschap.
  • Ethisch bestuur: Handhaven van hoge ethische normen in bedrijfsvoering, transparantie en antikorruptiebeleid.

Bedrijven die CSR omarmen, streven ernaar om positieve effecten te hebben op hun stakeholders, waaronder werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu.

Wat is CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe EU-richtlijn die bedrijven verplicht om gedetailleerde rapportages te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. Deze richtlijn vervangt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en breidt de rapportageverplichtingen aanzienlijk uit. De CSRD heeft als doel om de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsprestaties tussen bedrijven te verbeteren.

De CSRD vereist dat bedrijven rapporteren over milieu-, sociale en governance-kwesties (ESG), en stelt strikte normen voor de inhoud en kwaliteit van deze rapportages.

Wanneer gaat de CSRD in?

De CSRD treedt geleidelijk in werking, te beginnen in 2024. Het tijdschema is als volgt:

  • 2024: Grote beursgenoteerde bedrijven moeten beginnen met rapporteren over het boekjaar 2024.
  • 2025: Grote bedrijven die momenteel onder de NFRD vallen, moeten beginnen met rapporteren over het boekjaar 2025.
  • 2026: Middelgrote en niet-beursgenoteerde bedrijven volgen, met rapportages over het boekjaar 2026.

Dit gefaseerde tijdschema geeft bedrijven de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe rapportage-eisen.

Voor welke organisaties is de CSRD relevant?

De CSRD is relevant voor een breed scala aan organisaties binnen de EU, waaronder:

  • Grote beursgenoteerde bedrijven.
  • Grote bedrijven die momenteel al onder de NFRD vallen.
  • Grote niet-beursgenoteerde bedrijven.
  • Middelgrote bedrijven met meer dan 250 werknemers, een omzet van meer dan 40 miljoen euro, of een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) kunnen vrijwillig rapporteren volgens de CSRD, maar zijn niet verplicht.

Hoe moet je rapporteren volgens de ESRS standaard?

Bedrijven moeten hun duurzaamheidsrapportages opstellen volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze normen zijn ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en stellen gedetailleerde eisen aan de inhoud en kwaliteit van de rapportages. Bedrijven moeten rapporteren over een breed scala aan ESG-kwesties, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, werknemersrechten en maatschappelijke betrokkenheid.

Voor meer informatie over de ESRS-standaarden, kunt u terecht op de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun duurzaamheidsrapportages consistent, transparant en vergelijkbaar zijn, wat bijdraagt aan een duurzamere en verantwoorde zakelijke omgeving. Wil je deze rapportage automatiseren doormiddel van een software oplossing kun je bij Solidflow terecht